บริษัทเข้าร่วม AWC พันธุ์ทิพย์


2020-12-08 16:35

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 163

คุณอ๊อด

คุณอ๊อด

ฝ่ายประสานงาน AWCพันธุ์ทิพย์ 089-8962962

คุณแพ็ท

คุณแพ็ท

ฝ่ายประสานงาน AWCพันธุ์ทิพย์ 065-9505986

พรพิมาน กะตะศิลา

พรพิมาน กะตะศิลา

บ.สมศรีไทยเฮิร์บ 082-4799955

ณัฐมน อ้วนศิริ

ณัฐมน อ้วนศิริ

บ.ไทยคอร์ไดเซปส์ 090-9989991

ฐิติรัตน์ ศักดาปรีชา

ฐิติรัตน์ ศักดาปรีชา

บ.บริบูรณ์ฟาร์ม 086-9936356

จีรญาภา จัง

จีรญาภา จัง

บจก.เกรทโบ ฟู้ดส์ 061-6456429

คุณหนิง

คุณหนิง

บ.โนทาม โนวอรี่ จำกัด 093-6876688,083-5665555

ทิพย์รัตน์ เลิศสุรวัฒน์

ทิพย์รัตน์ เลิศสุรวัฒน์

บจก.สหพันธ์ฟู้ดส์ 081-5411998

กอบกุล บุญพิมพ์

กอบกุล บุญพิมพ์

บจก.พิมพ์ดีโฮม 086-4059358

ก้องไพร คอนศรี

ก้องไพร คอนศรี

บจก.เคซี ออร์ 098-6978615

พงษ์ลัดดา ศรีสะอาด

พงษ์ลัดดา ศรีสะอาด

หจก.ฮิลล์ไทร์บคอฟฟี่แอนด์ที 087-0882539

สริญญา สงวนวงศ์

สริญญา สงวนวงศ์

บจก.มีดีรวมกัน 065-6362909

นายพีรวิทย์ สิทธหล่อ

นายพีรวิทย์ สิทธหล่อ

บจก.มากขาม 0918230555

สราวุธ เจริญพะกุไพศาล

สราวุธ เจริญพะกุไพศาล

หจก.ฟิลลิ่งเนเจอร์ 091-0719152

ชัดชาร์ จินดารักษ์

ชัดชาร์ จินดารักษ์

หจก.ภูดินออร์แกนิกเฮิร์บ


Careskin is a manufacturing plant for quality skin nourishing cream. We affirm confidence with product planning and control with modern technology cosmetic standards.©สงวนลิขสิทธิ์โดย Care Skin เพื่อนผิว เพื่อ ผิวสวย โทร.084-198-4489 Line @Careskin พร้อมสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า บนเว็บไซต์ของเรา

0